Image

„Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet.”

Juhász Gyula Trianon című versének részletével köszöntötte a Kassa Utcai Általános Iskolában a gyerekeket, pedagógusokat és minden jelenlévőt Dóka György igazgató a Nemzeti Összetartozás Napján.

Az igazgatói beszéd után a 7. évfolyamosok képes, zenés, filmes beszámolóját nézhette és hallhatta a közönség, amit a felvidéki 4 napos kirándulásuk emlékére készítettek. A kirándulás a Határtalanul program keretében jött létre.

Az ünnepség zárásaként a Gyáli Arany Néptáncegyesület Táncostalpúak csoportjának néptáncbemutatója következett, melyet táncház zárt.

Galéria

A mai reggel egy csodálatos meglepetés várt minket a tanáriban. 
A meglepetést pedagógus napra kapta tantestületünk a Kassa suli szülői munkaközösségétől. 
A szeretetvendégséget ezúton is köszönjük minden kedves anyukának, apukának, nagyszülőknek és hozzátartozóknak, kiváltképp a főszervező 4.c osztály szülői munkaközösségének!


Image

Miért is jó járni a Kassába?
Az egyik ok, hogy iskolánk folyosóin, az aulában és a szülői várakozóban csodálatos alkotások születtek!
 
A költészet napi tabló a lépcsőfordulóban Szarka Andi néni érdeme, lélekemelő alkotás.
 
A Víz világnapjára kitett 3 dimenziós csodákat a 4. c-sek és Pircó néni készítették. 
A másik lépcsőfordulóban Nagy Ildikó tanárnő vezetésével készült a fantasztikus és elgondolkodtató teknősös kép. 
 
Az arcunkra mosolyt csaló húsvéti "cukiságok" Csomor Kata néni, Papp-Hamar Heni néni és Nagy Ildikó tanárnő keze munkáját dicséri.
 
A földszinti folyosó mindig meg-megújuló tablóit Anna néni és Kinga néni folyamatos munkájának köszönhetjük. 
 
Na! Hát többek között ezért jó Kassásnak lenni!

Galéria

 
 

A mai ünnepen kokárdák, piros, fehér, zöld színű zászlók, égő fáklyák jelzik jelképezik azt a reményt és bizakodást, amelyet az akkori emberek érezhettek,
akik egy szebb és boldogabb jövőben hittek.
Jókai Mór máig érvényesen fogalmazta meg az 1800-as évek végén, csaknem 50 évvel a márciusi események után:
"Míg magyar él, míg szabad ember él e honban, kegyelettel fognak visszagondolni ez évre, annak történelmére s történetalkotó alakjaira."

Kísérjék a mi mai megemlékezésünket is ezek a gondolatok!"
 
(Részlet Kovács-Nagy Edina igazgató helyettes asszony ünnepi beszédéből)

Galéria
 
 
 


Kedves Gyerekek, tisztelt Szülők!

 

Idén már harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Kassa iskola NYÁRI SARKADI TÁBORA 2024. július 5-11 között!

Mindenkit szeretettel várnak a táboroztató tanárok:

Csomor Katalin

Orem Katalin

Sóki Tímea

Dóka György

Jelentkezési lapImage

"Itt a farsang áll a bál!"
 
Remek hangulatú farsangi mulatságnak adott otthont iskolánk.
A sok sok jelmezes gyerek között a pedagógusok is jelmezt öltöttek teljessé téve a karnevált.
A talp alá valót a Kolompos együttes húzta. 
De az igazi nagy sikert a diszkó hozta meg, amikor közel kétszáz gyerek táncolt önfeledten.
Köszönjük a szülőknek a jelmezek elkészítését, a pedagógusoknak a közös mókázásért, Hegedűs Ági néninek, Bodnár Andi néninek, Sóki Timi néninek, Tasnádi Andrásnak és Kubicsár Ádámnak a szervezést és a lebonyolítást!

Galéria


Mutatjuk, eddig milyen arányban engedélyezte a plusz egy év ovit az Oktatási Hivatal
Alig egy hetük maradt azoknak a szülőknek, akik szeretnék kérelmezni az Oktatási Hivatalnál, hogy nagycsoportos gyerekük még egy évet maradhasson az óvodában. Ha valaki elmulasztja a határidőt, akkor nincs mit tenni: a hatévesnek akkor is el kell kezdenie az elsőt, ha még nem érett rá.
 
Még ha bonyolultnak is tűnik a folyamat, megéri belevágni, ha valaki úgy gondolja, a gyereke még nem áll készen arra, hogy szeptembertől órákat üljön az iskolapadban.
A legtöbben helyből megkapják a plusz óvodai évet
 
Az Oktatási Hivatal nyilvántartása szerint 2023/2024-es tanévben életkor alapján 100 289 nagycsoportos vált tankötelessé. A 2023/2024-es tanévre vonatkozóan a szülők 22 743 esetben kérték, hogy gyerekük még egy évet maradhasson az óvodában. Tehát minden negyedik hatéves esetében éltek a lehetőséggel. Az Oktatási Hivatal ezek közül csak 425 esetben utasította el a kérelmet, ami a beérkezett kérvények csupán 1,86 százaléka, és összesen 22 318 gyereknél engedélyezték a plusz egy év óvodát.
De nem mindenki kapta meg helyből a halasztást. Nagyjából a kérelmek 57 százalékánál volt szükség pedagógiai szakértő bizottságra, ahol az esetek túlnyomó többségénél arra a megállapításra jutottak, hogy jobb, ha a gyerek még az óvodában marad. A szakszolgálathoz irányított óvodások közül a vizsgálat során csak 409-et nyilvánítottak iskolaérettnek. Nekik szeptemberben el kellett kezdeniük az elsőt.
56 százalék: helyből igen
A 2024/2025-ös tanévre vonatkozó halasztási kérelmeket már december 28-től lehet leadni elektronikusan ügyfélkapun keresztül vagy postai úton az Oktatási Hivatalnak címezve.
Az első visszajelzések is megérkeztek, hiszen amennyiben a dokumentumok alapján a „tényállás tisztázott” az Oktatási Hivatalnak a beérkezéstől számítva 8 napon kell döntést hoznia. (Ha pedig szakszolgálati vizsgálatra van szükség, akkor ugyanerre 50 napja van.)
Miklós György, a Szülői Hang közösség egyik alapító tagja kérésünkre elmondta, hogy idén az iskolai halasztással kapcsolatos szülői kérdőívüket cikkünk írásáig 158-an töltötték ki. Ebben többek között azt vizsgálják, hogy a halasztási kérelmeket milyen arányban fogadja el, utasítja el helyből az Oktatási Hivatal, és hány esetben küldi az óvodást szakszolgálathoz.
Ez alapján az aktuális arányok a következőképpen alakulnak:
  • 56 % elfogadás
  • 44 % szakszolgálat
Elutasításról eddig még nem tudnak.
Miklós ugyanakkor megjegyezte, hogy a korábbi tapasztalatok alapján a csoportukban pár százalékkal jobbak szoktak lenni a statisztikák, mint az összesített országos adat. Ennek feltehetően az lehet az oka, hogy a csoporttagok jobban felkészültek és kicsit több támogató papírjuk van.
Igaz, a halasztási kérelemhez nem kötelező mellékleteket csatolni, de erősen ajánlott, hiszen az Oktatási Hivatal az eljárás során azt vizsgálja, hogy a gyerek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota eléri-e az iskolába lépéshez szükséges szintet. Ha a szülő nem mellékel semmilyen igazolást, akkor nagyobb az esélye, hogy az OH pedagógiai szakértői bizottsághoz küldi a gyereket.
Milyen dokumentumokat érdemes csatolni?
A kérelemhez minden olyan dokumentum csatolható, ami alátámasztja, hogy a gyereknek még egy évig óvodában kellene maradna. Ilyen többek között a
  • pedagógiai szakszolgálat korábbi szakértői véleménye
  • óvodai fejlődési napló vagy írásos vélemény az óvodapedagógustól
  • szakorvosi vagy háziorvosi igazolás
Ezen kívül lehet igazolást kérni a logopédustól, gyógypedagógustól, fejlesztőpedagógustól, mozgásterapeutától, de még a védőnőtől is.
Miket kell beleírni a szülői indoklásba?
Egy jól megírt alapos szülői indoklás is hasznos lehet. A Szülői Hang segédletben gyűjtötte össze azokat az indokokat, amiket figyelembe vesznek. Például:
  • A gyereknem kitartó, néhány perc után figyelme lankad, fáradékony, és más dolgokkal kezd el foglalkozni, vagy unatkozik.
  • Nem tudja megjegyezni a neki mondottakat, hosszabb verseket nem tud megtanulni.
  • Sokszor mások számára nem érthető, hogy mit szeretne mondani. Szókincse szegényes.
  • A beszédhangokat nem tudja megkülönböztetni, és/vagy nem alakultak ki még nála a tiszta beszédhangok.
  • Nem érti az alapvető ok-okozati összefüggéseket. Nem tudja megkülönbözteti a lényeges és lényegtelen dolgokat. A feladatot nem mindig érti meg, többször visszakérdez.
Nem érdemes viszont olyanokat beleírni, hogy a következő évben jobb tanítót kap vagy a barátai még egy évet az óvodában maradnak.
Akkor sem kell megijedni, ha egy jól megírt kérelem vagy a csatolt dokumentumok ellenére az Oktatási Hivatal a pedagógiai szakszolgálathoz küldi az óvodást. A korábbi évek tapasztalatai, statisztikái alapján a vizsgálatok során a szakemberek is az esetek döntő többségében megadják a plusz egy év óvodát.
 

Forrás:Eduline


Remek hangulatban, csodálatos műsorral ünnepeltük a karácsonyt.

Köszönet Papp Annának, Perger-Knizner Kingának, Papp-Hamar Henriettának, Csomor Katalinnak, Hegedűsné Fábián Ágnesnek, Deák Anitának a fantasztikus műsort.

Az ünnephez igazán méltó volt az előadás.


Ezen a hétfőn a Kassa suliban meggyújtottuk a második gyertyát is az adventi koszorún.
Szívből köszönjük az 1.a és a 2.a műsorát, melyet Kinga néni és Anna néni tanítottak be.

A négy gyertya meséje

Egyszer volt egy kicsiny házikó, amelyben négy gyertya lakott.
Annyira nagy volt körülöttük a csend, hogy tisztán lehetett hallani,
amit beszélgetnek. Azt mondta az első:
Én vagyok a hit. Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak, nincs
értelme tovább égnem…” A következő pillanatban egy enyhe fuvallat
kioltotta a lángját.
A második gyertya is megszólalt: Én vagyok a remény! De az
emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem, el fogok aludni…”
És néhány pillanat múlva már csak egy füstölgő kanóc emlékeztetett a
hajdanán fényesen tündöklő lángra.
A harmadik gyertya következett: „Én vagyok az öröm, de nincs már
erőm tovább égni. Az emberek nem törődnek velem, semmibe veszik,
hogy milyen nagy szükségük lenne rám…” – ezzel ki is aludt.
Hirtelen belépett egy gyermek a szobába, és mikor meglátta a három
kialudt gyertyát, felkiáltott: „De hiszen nektek égnetek kéne
mindörökké!” – és elkeseredésében sírva fakadt.
Ekkor megszólalt a negyedik gyertya: „Ne félj! Amíg nekem van
lángom meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát. Én vagyok a szeretet!”
A gyermek szeme felragyogott! Megragadta a még égő gyertyát és
lángjával életre keltette vele a többit.
Vigyük magunkkal ebben az adventi időszakban azt az üzenetet, hogy
a szeretet az az állapot, melyben egy másik ember boldogsága
elengedhetetlen a saját boldogságunkhoz!


Kedves szülők!
Kérnénk,aki teheti,hozzon 1 tábla csokit,az Ágota alapítványnak december 7-ig gyűjtünk,de a 18-dik kerületi rászorulóknak december 13-ig!
Köszönjük ?‍?

Szeretnénk megköszönni a ma reggeli gyertyagyújtásban közreműködő 1.a és 2.a osztályos tanulóknak a szereplést. Külön köszönet Anna néninek és Kinga néninek a "jóságért"!
Kezdetét vette a Karácsonyra készülődés időszaka, hiszen advent első vasárnapja volt.
Advent az elmélkedés, a várakozás időszaka.
Hétről hétre eggyel több gyertyát gyújtunk, felidézve a régiek évezredes várakozását.
Az első gyertya a hit jelképe.
Lángja megtöri a hétköznapok szürke rohanását, felébreszti bennünk a vágyakozást, hogy szélesre tárjuk szívünk ajtaját.

Image

Iskolánk hagyományaihoz híven az idén, november 9 - én Márton napi ünnepséget tartottunk.
Délelőtt Márton püspök legendájával ismerkedtek a gyerekek. Ehhez kapcsolódtak a kézműves,
játékos feladatok. Délután a közös tűzgyújtás, ének után felvonulással, a libazsíros kenyér
elfogyasztásával zárult a nap.


A Dök szervezésében fergetegesen félelmetes Halloween este a Kassában!


2023. október 10-én a Lázár Ervin Program keretein belül, a Budapesti Filharmóniai
Társaság tartott élményekben gazdag előadást a 2. és a 3. osztályos diákjainknak,
intézményünk tornatermében.
A jókedv és vidám hangulat mellett megtanították nekünk, hogy a táncnak gyógyító ereje van.
Feloldja a félelmeket, a gátlásokat, teret enged érzelmeinknek. A tánc növeli az
energiaszintet, felhangolja a testünket és boldogságérzetet ad.
Jó volt együtt örülni, hiszen „Táncolni mindenki tud!”


Iskolánkban a mai napon ünnepeltük a Zene Világnapját.
A műsor ismét megmutatta, milyen sokszínű értékek, nagyszerű teljesítmények rejlenek iskolánk közösségében.
Remek hangszeres, énekes, táncos produkciókat láthattunk tanulóink, tanáraink, segítő kollégáink előadásában.
A Dohnányi Ernő Zeneiskola trombita szakos növendéke, Kada Péter Zoltán és zongorakísérője Balogh József zenés köszöntővel nyitotta meg a műsort.
A 4. c osztály tanulói röviden összefoglalták a Zene Világnapjának történetét, és idézték az ötletgazda, Yehudi Menuhin híres hegedűművész gondolatait, felhívását. 2.a, 4.b osztályok énekeltek, Hernáth Vince 5.a osztályos tanuló egy klarinét darabot adott elő.
Ezután pedig egy nagyon sokrétű műsor következett: az 1.a, 3.c, 2.a, 4.b osztályok énekeltek.
Csángó néptáncot mutattak be a 3. a osztály tagjai.
A tantestület egy csoportja és a titkárság képviseletében Dóri néni Bródy János: Ha én rózsa volnék című dalát adta elő. Berzlánovich Kitti 7.c osztályos tanuló, aki a műsort vezette, elmondta a Kassa Utcai Általános Iskola meséjét, melyet a Magyar népmese napján választott a közösség. Ezután a furulyaszakkör tagjai remekeltek Hegedűs Ági néni zongorakíséretével. 
Az 5. évfolyamos énekkarosok gyönyörű népdalcsokorral örvendeztették meg a közönséget.
A műsort a Kassa Fit Dance fellépése zárta: a rút kiskacsa című látványtáncot láthattuk tőlük.
Köszönet mindenkinek, aki akár fellépőként emelte az ünnepi alkalom fényét, akár a gyerekek felkészítésében, szervezésben, hangosításban, berendezésben, rámolásban nyújtott segítséget a siker érdekében. 
Csodás megtapasztalni azt az együttműködést, ami lehetővé tette, hogy a Menuhin által elképzelt harmóniában lehettünk együtt, melynek kötőanyaga a zene volt.
Biztos, hogy mindenki jól érezte magát a rendezvényen!

Image

 Magyar Népmese Világnapja 2023
A dekorációt Kincsesné Vadászi Monika és Vas Ágnes készitette.


Iskolánk a 2022/2023-as tanévben vált részesévé a Hős Iskola Programnak.
A program célja: tenni a társadalmi közöny ellen, a diákokat elindítani a hétköznapi hőssé válás útján
Iskolánk az idei tanévtől kezdve jogosult a Hős Iskola címet viselni.

Image
Június 2024
H K Sz Cs P Szo V
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ELÉRHETŐSÉGEINK

1185 Budapest, Kassa u. 175-181.

Telefon: (1) 292-1408, (30) 357-7029

E-mail: titkarsag@kassaiskola18.hu

OM-azonosító: 035125

Külső-Pesti Tankerületi Központ Facebook oldala