NEVELŐTESTÜLETÜNK

 Vezetőség:

 Dóka György - intézményvezető

Kovács-Nagy Edina -  intézményvezető-helyettes

Hegedüsné Fábián Ágnes - intézményvezető-helyettes


 Balogh Barbara - matematika-fizika szakos szakos tanár

 Bodnár Andrea - tanító

 Bognárné Szarka Andrea - magyar-történelem szakos szakos tanár

Csomor Katalin - tanító

Dinawi Mahmoud Yassein - testnevelés, gyógytestnevelés, egészségfejlesztő

Deák Anita - ének-zene, természetismeret-földrajz

 Dóka György - tanító, technika szakos tanár

 Fehér Márta - tanító

 Friedrich-Czibulya Anett - tanító

Hajdúné Botos Csilla  - vizuális kultúra - technika és tervezés

Hegedüsné Fábián Ágnes - tanitó, etika szakos tanár, mesterpedagógus

 Horváth Gábor - biológia-földrajz szakos tanár

 Hutai Eszter - magyar-történelem szakos tanár

Kovács-Nagy Edina - tanító, hittan/etika szakos tanár, mesterpedagógus

  Kincsesné Vadászi Monika - tanító

Ledőné Dolmány Mária - matematika, fizika, informatika szakos tanár

 Levelekiné Magyar Erzsébet - tanító

Magyari-Beck Zsófia - angol

 Mezőhegyi Eszter - tanító

 Mohai Tibor - technika szakos tanár, óraadó

Moldoványi István - testnevelés, gyógytestnevelés

Molnár Judit - angol

Jancsik Csilla - magyar-angol-orosz szakos tanár

 Nagy Mária - tanító

 Oremné Sztankovics Katalin - testnevelő tanár

 Papp Annamária - tanító

 Papp-Hamar Henrietta - tanító, gyógypedagógus

 Pappné Bodai Katalin - etika-történelem szakos tanár

Papp Mariann - tanító-matematika szakos tanár

 Dr. Perger-Knizner Kinga - tanító

 Pesti Lászlóné - tanító

 Rózsavölgyi Éva - magyar szakos tanár

 Sárossy Csaba - angol-magyar szakos tanár

Schönsteinné Kovács Ilona - fejlesztő

 Sütőné Vida Andrea - tanító, testnevelő tanár

 Szabó Attiláné - tanító

 Szeitlné Szabó Katalin - tanító, óraadó

 Takács Zoltán - testnevelő tanár

 Tenki Tímea - történelem-földrajz szakos tanár

 Tóthné Füri Ágota - német-történelem szakos tanár

 Tóth-Szalay Petra - angol szakos tanár

Tucker Tamás - angol

 Vas Ágnes - könyvtár-magyar szakos tanár

Várnagyné Garajszki Zsuzsanna - matematika

 Vladár István - testnevelő tanár

 

 Nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkatársak:

 Dunai Gyöngyi - pedagógiai asszisztens

 Kalamuszné Tóth Annamária - iskolatitkár

 Királyfalvi Dóra - iskolatitkár

 Kubicsár Ádám László - informatikus

Tasnádi András Szabolcs - Pedagógiai asszisztens

 Losonczi Krisztina - pedagógiai asszisztens

 Sóki Tímea - pedagógiai asszisztens


 Technikai dolgozók:

 Bárné Kutassy Rózsa - takarító

 Bernát Edit - portás, takarító, postázó

Fülöp Józsefné - takaritó
Élő Andrea - takaritó

Jónás Zita - takaritó

 Kisházi Ferenc - karbantartó

 Paunoch Melinda - takarító

 Sutta Károly Ödönné - takarító

 Polán Nikolett - takarító

 Tóbel Imre - karbantartó

 Zámbori Mihályné - portás

 

KITÜNTETETTJEINK    

A nevelőtestület tagjai az alábbi elismerésekben részesültek:     

 

2021 - Miniszter Elismerő Oklevele: Sárossy Csaba     

 

2020 - Külső-Pest Közneveléséért: Vladár István     

  

2020 - A Kassa Utcai Általános Iskola közneveléséért: Csom Mária     

 

2020 - Pestszentlőrinc-Pestszentimre Sportérdemérem: Bencze Bernadett     

  

2019 - Miniszter Elismerő Oklevele: Vladár István     

 

2019 - Kerület tanítója: Papp Annamária     

   

2017 - Pestszentlőrinc-Pestszentimre Pro Urbe: Horváth Gábor     

  

2016 - Pestszentlőrinc-Pestszentimre Sportérdemérem: Sütőné Vida Andrea     

 

ELÉRHETŐSÉGEINK

1185 Budapest, Kassa u. 175-181.

Telefon: (1) 292-1408, (30) 357-7029

E-mail: titkarsag@kassaiskola18.hu

OM-azonosító: 035125

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,. sed do eiusmod tempor incididunt.