NEVELŐTESTÜLETÜNK

 Vezetőség:

 Dóka György - Intézményvezető

 Darvas Péter Istvánné - intézményvezető-helyettes

Hegedüsné Fábián Ágnes - intézményvezető-helyettes


 Balogh Barbara - matematika-fizika szakos szakos tanár

 Baloghné Papp Gyöngyi - német szakos tanár

Baranyainé Hagymási Júlia - Tanitó

 Bartos László - matematika-földrajz szakos szakos tanár

 Bencze Bernadett - testnevelő tanár

 Bessenyei Zsuzsanna - tanító

 Bodnár Andrea - tanító

 Bognárné Szarka Andrea - magyar-történelem szakos szakos tanár

 Borcsikné Juhász Tímea - tanító

 Csapiné Csomor Katalin - tanító

Csom Mária - kémia

Dinawi Mahmoud Yassein - testnevelés, gyógytestnevelés

 Darvas Pétern Istvánné - biológia-földrajz szakos tanár

 Dóka György - tanító, technika szakos tanár

 Fehér Márta - tanító

 Friedrich-Czibulya Anett - tanító

 Gálfiné Szelezán Márta - tanító

 Gavallér Ildikó - tanító

Hegedüsné Fábián Ágnes - tanár

 Horváth Gábor - biológia-földrajz szakos tanár

 Hutai Eszter - magyar-történelem szakos tanár

 Jakab Hajnalka - tanító, technika szakos tanár

 Karacs Csilla - matematika-informatika szakos tanár

 Kincsesné Vadászi Monika - tanító

 Lvelekiné Magyar Erzsébet - tanító

 Mezőhegyi Eszter - tanító

 Mohai Tibor - technika szakos tanár, óraadó

Moldoványi István - testnevelés, gyógytestnevelés

 Tyler-Monostori Laura - festőművész, rajz szakos tanár

 Nagy Mária - tanító, óraadó

 Oremné Sztankovics Katalin - testnevelő tanár

 Papp Annamária - tanító

 Papp-Hamar Henrietta - tanító, gyógypedagógus

 Pappné Bodai Katalin - etika-történelem szakos tanár

 Dr. Perger-Knizner Kinga - tanító

 Pesti Lászlóné - tanító

 Réty Sándor Csabáné - tanító

 Rózsavölgyi Éva - magyar szakos tanár

 Sárossy Csaba - angol-magyar szakos tanár

 Sütőné Vida Andrea - tanító, testnevelő tanár

 Szabó Attiláné - tanító

Szanyi Ilona - angol

 Szeitlné Szabó Katalin - tanító, óraadó

 Takács Zoltán - testnevelő tanár

 Tenki Tímea - történelem-földrajz szakos tanár

 Tóthné Füri Ágota - német-történelem szakos tanár

 Tóth-Szalay Petra - angol szakos tanár

 Vas Ágnes - könyvtár-magyar szakos tanár

 Viczkóné Váli Zsuzsanna - ének-zene szakos tanár

 Vladár István - testnevelő tanár

 

 Nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkatársak:

 Dunai Gyöngyi - pedagógiai asszisztens

 Kalamuszné Tóth Annamária - iskolatitkár

 Királyfalvi Dóra - iskolatitkár

 Kubicsár Ádám László - informatikus

 Losonczi Krisztina - pedagógiai asszisztens

 Sóki Tímea - pedagógiai asszisztens


 Technikai dolgozók:

 Bárné Kutassy Rózsa - takarító

 Bernát Edit - portás, takarító, postázó

Fülöp Józsefné - takaritó

Jónás Zita - takaritó

 Kisházi Ferenc - karbantartó

 Paunoch Melinda - takarító

 Sutta Károly Ödönné - takarító

 Polán Nikolett - takarító

 Tóbel Imre - karbantartó

 Zámbori Mihályné - portás

 

KITÜNTETETTJEINK    

A nevelőtestület tagjai az alábbi elismerésekben részesültek:     

 

2021 - Miniszter Elismerő Oklevele: Sárossy Csaba     

 

2020 - Külső-Pest Közneveléséért: Vladár István     

  

2020 - A Kassa Utcai Általános Iskola közneveléséért: Csom Mária     

 

2020 - Pestszentlőrinc-Pestszentimre Sportérdemérem: Bencze Bernadett     

  

2019 - Miniszter Elismerő Oklevele: Vladár István     

 

2019 - Kerület tanítója: Papp Annamária     

   

2017 - Pestszentlőrinc-Pestszentimre Pro Urbe: Horváth Gábor     

  

2016 - Pestszentlőrinc-Pestszentimre Sportérdemérem: Sütőné Vida Andrea     

 

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,. sed do eiusmod tempor incididunt.