Dóka György
Dóka Györgyigazgatódokagyu@kassaiskola.hu
tanító, technika szakos tanár
Kovács-Nagy Edina
Kovács-Nagy Edinaigazgató-helyettes76kovacsedina@gmail.com
tanító, református hitoktató, néptánc pedagógus
Hegedűsné Fábián Ágnes
Hegedűsné Fábián Ágnesigazgató-helyetteshegedus.f.agi@gmail.com
tanitó, etika szakos tanár, mesterpedagógus
Balogh Barbara
Balogh Barbaramatematika-fizika szakos szakos tanár
Bodnár Andrea
Bodnár Andreatanító
Bognárné Szarka Andrea
Bognárné Szarka Andreamagyar-történelem szakos szakos tanár
Csomor Katalin
Csomor Katalintanító
Dinawi Mahmoud Yassein
Dinawi Mahmoud Yasseintestnevelés, gyógytestnevelés, egészségfejlesztő
Deák Anita
Deák Anitaének-zene, természetismeret-földrajz
Fehér Márta
Fehér Mártatanító
Friedrich-Czibulya Anett
Friedrich-Czibulya Anetttanító
Horváth Gábor
Horváth Gáborbiológia-földrajz szakos tanár
Hutai Eszter
Hutai Esztermagyar-történelem szakos tanár
Kincsesné Vadászi Monika
Kincsesné Vadászi Monikatanító
Ledőné Dolmány Mária
Ledőné Dolmány Máriamatematika, fizika, informatika szakos tanár
Levelekiné Magyar Erzsébet
Levelekiné Magyar Erzsébettanító
Magyari-Beck Zsófia
Magyari-Beck Zsófiaangol
Mezőhegyi Eszter
Mezőhegyi Esztertanító
Mohai Tibor
Mohai Tibortechnika szakos tanár, óraadó
Moldoványi István
Moldoványi Istvántestnevelés, gyógytestnevelés
Molnár Judit
Molnár Juditangol
Nagy Mária
Nagy Máriatanító
Oremné Sztankovics Katalin
Oremné Sztankovics Katalintestnevelő tanár
Papp Annamária
Papp Annamáriatanító
Papp-Hamar Henrietta
Papp-Hamar Henriettatanító, gyógypedagógus
Pappné Bodai Katalin
Pappné Bodai Katalin etika-történelem szakos tanár
Papp Mariann
Papp Marianntanító-matematika szakos tanár
Dr. Perger-Knizner Kinga
Dr. Perger-Knizner Kingatanító
Pesti Lászlóné
Pesti Lászlónétanító
Rózsavölgyi Éva
Rózsavölgyi Évamagyar szakos tanár
Sárossy Csaba
Sárossy Csabaangol-magyar szakos tanár
Schönsteinné Kovács Ilona
Schönsteinné Kovács Ilonafejlesztő
Sütőné Vida Andrea
Sütőné Vida Andreatanító, testnevelő tanár
Szabó Attiláné
Szabó Attilánétanító
Szeitlné Szabó Katalin
Szeitlné Szabó Katalintanító, óraadó
Takács Zoltán
Takács Zoltántestnevelő tanár
Tenki Tímea
Tenki Tímeatörténelem-földrajz szakos tanár
Tóthné Füri Ágota
Tóthné Füri Ágotanémet-történelem szakos tanár
Tóth-Szalay Petra
Tóth-Szalay Petraangol szakos tanár
Vas Ágnes
Vas Ágneskönyvtár-magyar szakos tanár
Várnagyné Garajszki Zsuzsanna
Várnagyné Garajszki Zsuzsannamatematika
Vladár István
Vladár Istvántestnevelő tanár

Nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkatársak:

Dunai Gyöngyi
Dunai Gyöngyipedagógiai asszisztens
Kalamuszné Tóth Annamária
Kalamuszné Tóth Annamáriaiskolatitkár
Királyfalvi Dóra
Királyfalvi Dóraiskolatitkár
Tasnádi András Szabolcs
Tasnádi András SzabolcsPedagógiai asszisztens
Losonczi Krisztina
Losonczi Krisztinapedagógiai asszisztens
Sóki Tímea
Sóki Tímeapedagógiai asszisztens

Technikai dolgozók

Bernát Edit
Bernát Editportás, takarító, postázó
Fülöp Józsefné
Fülöp Józsefnétakaritó
Élő Andrea
Élő Andreatakaritó
Jónás Zita
Jónás Zitatakaritó
Kisházi Ferenc
Kisházi Ferenckarbantartó
Sutta Károly Ödönné
Sutta Károly Ödönnétakarító
Polán Nikolett
Polán Nikoletttakarító
Tóbel Imre
Tóbel Imrekarbantartó
Zámbori Mihályné
Zámbori Mihálynéportás

ELÉRHETŐSÉGEINK

1185 Budapest, Kassa u. 175-181.

Telefon: (1) 292-1408, (30) 357-7029

E-mail: titkarsag@kassaiskola18.hu

OM-azonosító: 035125

Külső-Pesti Tankerületi Központ Facebook oldala