KÖNYVTÁR

  Jelenleg közel tízezer kötetes állománnyal rendelkezünk. Az állomány jelentős részét az     egészen kicsiknek szóló irodalom: mesék, versek, rövid regények képezik, valamint a   nagyobbaknak szóló ismeretterjesztő könyvek, melyek a tanulás segítéséhez, az ismeretek   bővítéséhez egyaránt hasznosak.

 A kölcsönzésen és helyben használaton kívül különféle rendezvények is helyet kapnak a   könyvtárban. Például: szavaló- és mesemondóverseny, felolvasó minimaraton, kiállítás.

 A hatalmas ablakokon beáradó természetes fény, valamint a kényelmes puffok és   babzsákfotelek kellemessé teszik diákjaink számára a helyben olvasást.

Image

 

 

 

 

 Nyitvatartás

 Hétfő

10-16

 Kedd

10-14

 Szerda

10-15

 Csütörtök

10-15

 Péntek

10-14

 Kölcsönzés 

 Az iskolai könyvtár használata az intézmény minden tanulója és dolgozója számára ingyenes!

 A tanév során, az első kölcsönzés alkalmával a tanulók kapnak egy olvasójegyet, mely a     nevüket, osztályukat és az adatbázisban szereplő kódjukat tartalmazza. Ennek segítségével   lehet nyomon követni a kölcsönzéseket. Az olvasójegyen feltüntetésre kerül a kölcsönzés     dátuma és sorszáma.

 A kötelező olvasmányokon kívül egyszerre egy könyvet lehet kikölcsönözni, 2 hét       időtartamra. Ez – szükség esetén – egy alkalommal meghosszabbítható, újabb két hétre.

 A könyvtári tag a kölcsönzött dokumentumokért anyagi felelősséggel tartozik. Az elveszett,   vagy megrongálódott dokumentum pótlása, illetve a kártérítés az olvasót terheli.

 A tanév végén a könyvtárostanár által kijelölt időpontra valamennyi kölcsönzött könyvet   vissza kell szolgáltatni.

 Az állomány nyilvántartása és kölcsönzése számítógépen történik, a Szikla-21 IKR program   segítségével. 

 Helyben használat

 A könyvtár kézikönyvtári részlegébe tartozó dokumentumok csak helyben használhatók, nem   kölcsönözhetők. A kézikönyvtári állományba tartoznak a tájékoztatásra és önálló   tájékozódásra használt kézikönyvek, például a lexikonok, enciklopédiák, szótárak,   audiovizuális és vizuális dokumentumok.

 Állandó programok:

 Kedd

14-15 óra

Társasjátékklub

 Szerda

14-15 óra

Rajzolás (állatok, mesehősök, könyvajánlók)

Színezés (virágok, pillangók, állatok, mandalák)

 A könyvtár házirendje

  • Az iskolában tanulóknak és dolgozóknak lehetőségük van arra, hogy az iskolai könyvtárat rendeltetésszerűen használják
  • A könyvtárban diák csak a könyvtárostanár ill. szaktanár jelenlétében tartózkodhat.
  • A könyvtár tisztaságának és rendjének megőrzése mindenki feladata és kötelessége.
  • A könyvtárba csak az ott tartózkodáshoz szükséges személyes felszerelés vihető be.
  • Kabátot, iskola- és sporttáskát a folyosói szekrényekben kell elhelyezni.
  • A könyvtárban őrizetlenül hagyott értékekért az iskola nem vállal felelősséget.
  • A könyvtárba ételt, italt behozni, valamint egyéb rendzavaró tevékenységet folytatni, hangoskodni, másokat zavarni szigorúan tilos!
  • Mint az iskola minden helyiségére, a könyvtárra is vonatkozik a baleset-, munka-, és tűzvédelmi szabályok betartásának kötelezettsége.

 Interneten elérhető hasznos információk:

 Pöttyös könyvek - a pöttyök jelentése (korosztályba sorolás)

 http://exlibrisek.blogspot.com/2017/07/mit-rejt-potty-konyvmolykepzo-kategoriak.html

 Az olvasás művészete I-II.

 https://szamveto.hu/olvasas-elonyei/

 https://szamveto.hu/az-olvasas-muveszete-ii-lehet-nem-is-tudunk-olvasni/

 

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,. sed do eiusmod tempor incididunt.