KÖNYVTÁR

  Jelenleg közel tízezer kötetes állománnyal rendelkezünk. Az állomány jelentős részét az     egészen kicsiknek szóló irodalom: mesék, versek, rövid regények képezik, valamint a   nagyobbaknak szóló ismeretterjesztő könyvek, melyek a tanulás segítéséhez, az ismeretek   bővítéséhez egyaránt hasznosak.

 

 A kölcsönzésen és helyben használaton kívül különféle rendezvények is helyet kapnak a   könyvtárban. Például: szavaló- és mesemondóverseny, felolvasó minimaraton, kiállítás.

 

 A hatalmas ablakokon beáradó természetes fény, valamint a kényelmes puffok és   babzsákfotelek kellemessé teszik diákjaink számára a helyben olvasást.

Image
 
 
 
 
Nyitvatartás
 
 Hétfő
10-16
 
 Kedd
10-14
 
 Szerda
10-15
 
 Csütörtök
10-15
 
 Péntek
10-14
 
 Kölcsönzés 
 
 Az iskolai könyvtár használata az intézmény minden tanulója és dolgozója számára ingyenes!
 
 A tanév során, az első kölcsönzés alkalmával a tanulók kapnak egy olvasójegyet, mely a     nevüket, osztályukat és az adatbázisban szereplő kódjukat tartalmazza. Ennek segítségével   lehet nyomon követni a kölcsönzéseket. Az olvasójegyen feltüntetésre kerül a kölcsönzés     dátuma és sorszáma.
 
 A kötelező olvasmányokon kívül egyszerre egy könyvet lehet kikölcsönözni, 2 hét       időtartamra. Ez – szükség esetén – egy alkalommal meghosszabbítható, újabb két hétre.
 
 A könyvtári tag a kölcsönzött dokumentumokért anyagi felelősséggel tartozik. Az elveszett,   vagy megrongálódott dokumentum pótlása, illetve a kártérítés az olvasót terheli.
 
 A tanév végén a könyvtárostanár által kijelölt időpontra valamennyi kölcsönzött könyvet   vissza kell szolgáltatni.
 
 Az állomány nyilvántartása és kölcsönzése számítógépen történik, a Szikla-21 IKR program   segítségével. 
 
 Helyben használat
 
 A könyvtár kézikönyvtári részlegébe tartozó dokumentumok csak helyben használhatók, nem   kölcsönözhetők. A kézikönyvtári állományba tartoznak a tájékoztatásra és önálló   tájékozódásra használt kézikönyvek, például a lexikonok, enciklopédiák, szótárak,   audiovizuális és vizuális dokumentumok.
 
 Állandó programok:
 
 Kedd
14-15 óra
 
Társasjátékklub
 
 Szerda
14-15 óra
 
Rajzolás (állatok, mesehősök, könyvajánlók)
 
Színezés (virágok, pillangók, állatok, mandalák)
 
 A könyvtár házirendje
 
Az iskolában tanulóknak és dolgozóknak lehetőségük van arra, hogy az iskolai könyvtárat rendeltetésszerűen használják
A könyvtárban diák csak a könyvtárostanár ill. szaktanár jelenlétében tartózkodhat.
A könyvtár tisztaságának és rendjének megőrzése mindenki feladata és kötelessége.
A könyvtárba csak az ott tartózkodáshoz szükséges személyes felszerelés vihető be.
Kabátot, iskola- és sporttáskát a folyosói szekrényekben kell elhelyezni.
A könyvtárban őrizetlenül hagyott értékekért az iskola nem vállal felelősséget.
A könyvtárba ételt, italt behozni, valamint egyéb rendzavaró tevékenységet folytatni, hangoskodni, másokat zavarni szigorúan tilos!
Mint az iskola minden helyiségére, a könyvtárra is vonatkozik a baleset-, munka-, és tűzvédelmi szabályok betartásának kötelezettsége.
 Interneten elérhető hasznos információk:
 
 Pöttyös könyvek - a pöttyök jelentése (korosztályba sorolás)
 
 
 Az olvasás művészete I-II.
 
 
Május 2024
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

ELÉRHETŐSÉGEINK

1185 Budapest, Kassa u. 175-181.

Telefon: (1) 292-1408, (30) 357-7029

E-mail: titkarsag@kassaiskola18.hu

OM-azonosító: 035125

Külső-Pesti Tankerületi Központ Facebook oldala