A MUNKATERV A JÁRVÁNYHELYZET FÜGGVÉNYÉBEN BÁRMIKOR   VÁLTOZHAT!

 A TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK IDŐPONTJAI,

 FELHASZNÁLÁSA

 

 2021. december 21.

 

 2022. április 8.

 pályaorienctációs nap

 2022. április 11.

 

 2022. április 12.

 

 2022. április 13.

 

 2022. június 13.

 DÖK-nap

 

 A tanév szorgalmi időszaka

 Első nap: 2021. szeptember 1.

 Utolsó nap: 2022. június 15.

 

 A szorgalmi időszak első féléve 2021. szeptember 1-től 2022. január 21-ig tart. Az első féléves  tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2021. január 28-ig   tájékoztatjuk a félévi értesítő által.

 

A SZÜNETEK IDŐTARTAMA 

Iskolai tanítási szünetek: 

Őszi: 2021. október 25 – október 29. 

                A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22., péntek. 

                A szünet utáni első tanítási nap: november 2., kedd. 

Téli: 2021. december 22 – 2022. január 2. 

                               A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 17., péntek 

                               A szünet utáni első tanítási nap: 2022. január 3., hétfő. 

Tavaszi: 2022. április 14 – április 19. 

                               A szünet előtt utolsó tanítási nap: április 7. csütörtök 

                               A szünet utáni első tanítási nap: április 20., szerda. 

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában: 

2022. október 23. nemzeti ünnep 

2022. március 15. nemzeti ünnep 

2022. június 6. pünkösdhétfő 

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban: 

2020. december 12., szombat: munkanap – december 24., csütörtök: pihenőnap. 

 

 

 

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja

 

sz.

esemény / téma

időpont

1.

Az aradi vértanúk emléknapja
(október 6.)

okt. 6.

2.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.)

okt. 22.

3.

 A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.)

február

4.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.)

márc. 11.

5.

A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.)

április

6.

A Nemzeti Összetartozás Napja
(június 4.)

jún. 3.

 

 

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok

 

sz.

esemény / téma

időpont

1.

magyar népmese napja

szeptember 30.

2.

magyar kultúra napja

január 21.

3.

költészet napja

április 20.

4.

Föld napja

április 22.

 

 

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése

sz.

esemény / téma

időpont

1.

Mikulás

december 6.

2.

karácsony

december 17.

3.

farsang
alsó tagozat:
felső tagozat:

február 4.
február 11.

4.

anyák napja

május első-második hete

5.

nyolcadikosok búcsúztatása

június 15.

 

A SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK, FOGADÓÓRÁK IDŐPONTJAI

időpont

esemény / téma

2021. szeptember 1.

szülői értekezlet, 1. évf.

2021. szeptember 6.

szülői értekezletek, 2-4. évfolyam

2021. szeptember 7.

szülői értekezletek, 5-6. évfolyam

2021. szeptember 8

szülői értekezletek, 7-8. évfolyam

2021. október 18.

szülői értekezlet, 8. évfolyam (továbbtanulási tájékoztató)

2021. november 8.

fogadóóra, alsó tagozat

2021. november 9.

felső tagozat humán mk. és testnevelés mk.

2021. november 10.

felső tagozat reál mk.

2022. február 14.

szülői értekezlet, 1-4. évfolyam

2022. február 15.

szülői értekezlet, 5-8. évfolyam

2022. március 7.

szülői értekezlet a hit- és erkölcstan oktatásról,
az egyházak meghívott képviselőivel

2022. április 25.

fogadóóra, alsó tagozat

2022. április 26.

felső tagozat humán mk. és testnevelés mk.

2022. április 27.

felső tagozat reál mk.

2022. május 30.

szülői értekezlet 4. évfolyam (az emelt szintű idegen nyelvről)

2022. június 7.

szülői értekezlet, 1-4. évfolyam

2022. június 8.

szülői értekezlet, 5-8. évfolyam

ELÉRHETŐSÉGEINK

1185 Budapest, Kassa u. 175-181.

Telefon: (1) 292-1408, (30) 357-7029

E-mail: titkarsag@kassaiskola18.hu

OM-azonosító: 035125

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,. sed do eiusmod tempor incididunt.