A beiratkozáshoz a következő dokumentumok bemutatása szükséges:

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány, születési anyakönyvi kivonat.
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya.
  • A gyermek OM azonosítója, amit az óvodából megkaptak. 
  • A gyermek és a törvényes képviselőinek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
  • A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat illetékes tagintézményének a szakvéleménye, amennyiben rendelkeznek ilyennel. 

 

Az alábbi nyilatkozatokat kérjük leadni a beiratkozásnál:

 

  • Intézményünk adatlapja.
  • Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról
  • Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról.
  • Nyilatkozat etika/hit és erkölcstan oktatásról.

 

/A nyilatkozatok iskolánk honlapján elérhetőek. /

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat, mindkét törvényes képviselő aláírásával legyenek szívesek benyújtani! 

 

Image
Image
Image
Image

ELÉRHETŐSÉGEINK

1185 Budapest, Kassa u. 175-181.

Telefon: (1) 292-1408, (30) 357-7029

E-mail: titkarsag@kassaiskola18.hu

OM-azonosító: 035125

Külső-Pesti Tankerületi Központ Facebook oldala